top of page

Wsparcie organizacji Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę

Jeśli chcesz wesprzeć organizację Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę, możesz to zrobić wpłacając ofiarę na konto.
Stowarzyszenie Piesza Pielgrzymka Łomżyńska
ul. Dworna 25, 18-400 Łomża
PEKAO S.A. nr 36124015321111001083580692

bottom of page