top of page

PIESZA PIELGRZYMKA ŁOMŻYŃSKA NA JASNĄ GÓRĘ

1-14 sierpnia
REGULAMIN

Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym. To niezwykła forma
wędrownych rekolekcji przeżytych w ciągu 14 dni. Jesteśmy jedną
wielką RODZINĄ PIELGRZYMKOWĄ, rezygnujemy zatem z
formy „pan”, „pani”, a zwracamy się do siebie nawzajem
„SIOSTRO”, BRACIE starając się, by słowa te nie były w naszych
ustach sloganem czy frazesem. To co wypełnia treść całej
Pielgrzymki, to podstawowe prawo chrześcijańskie – MIŁOŚĆ
BOGA I BLIŹNIEGO. Wszyscy spieszymy sobie nawzajem z
pomocą i życzliwością – na trasie, postojach i noclegach.

 

 

NASZE PIELGRZYMOWANIE ROZPOCZYNAMY
WYMARSZ:
Łomża – 1 sierpnia
Msza św. w katedrze o godz. 6.00; wymarsz ok. godz. 7.15;
ZAKOŃCZENIE PIELGRZYMKI:
Wejście na Jasną Górę 13 sierpnia ok. godz. 19.00. Msza św. w
Kaplicy MB ok. godz.20.00. Nocleg w Częstochowie przy kościele
Podwyższenia Krzyża Świętego. 14 sierpnia Msza św. o godz. 9.00
na Wałach Jasnogórskich, wraz z pielgrzymami diecezji siedleckiej,
płockiej i kaliskiej, po czym nastąpi rozwiązanie pielgrzymki.
ZASADY UCZESTNICTWA:

W Pieszej Pielgrzymce Łomżyńskiej (PPŁ) na Jasną Górę może
uczestniczyć każdy kto:
a) Akceptuje jej religijny i rekolekcyjny charakter
(nabożeństwa, konferencje, wspólne modlitwy, śpiewy).
Głównym punktem dnia jest Msza św., na której
obecność jest obowiązkowa, w miarę możliwości
przystępujemy do Komunii św.;
b) Pragnie pogłębić swoją chrześcijańską formację lub
szczerym sercem poszukuje Boga;
c) Nie będzie posiadał i zażywał narkotyków, palił tytoniu i pił
alkoholu;
d) Zachowa polecenia księży i służb porządkowych
e) Będzie przestrzegał przepisów Kodeksu drogowego o ruchu
pieszych na drogach publicznych (zabrania się:
przekraczania osi jezdni w czasie marszu, odpoczynku na
jezdni i poboczu; każdy pielgrzym jest zobowiązany do
posiadania i używania elementów odblaskowych po
zmierzchu poza terenem zabudowanym);
f) Nie będzie biernym uczestnikiem, ani przyczyną
jakichkolwiek konfliktów.
PORZĄDKOWI muszą mieć ukończone 18 lat, a wydający
polecenia i sygnały uczestnikom ruchu – muszą posiadać
odpowiednie uprawnienia i kamzelki.
ZAPISY na PPŁ odbywają się przez stronę internetową
www.pielgrzymkalomzynska.org lub na trasie pielgrzymki w
Sekretariacie. Przy zapisach, uiszczamy wpisowe przeznaczone na
pokrycie kosztów pielgrzymki (lekarstw, transportu, środków
technicznych, medialnych, napraw, kosztów nagłośnienia i
sanitariatów) oraz opłatę za bagaż. Pielgrzym otrzymuje: znaczek,

śpiewnik i kartę pielgrzyma, którą powinien nosić przy sobie na
trasie i okazywać służbom porządkowym.
KARTA PIELGRZYMA jest wymagana codziennie:
- do zdania bagażu na samochód pielgrzymkowy,
- do wejścia na punkt medyczny,
- na trasie pielgrzymki do okazania służbom porządkowym,
mającym prawo legitymowania pielgrzymów.
NOCLEGI – przede wszystkim w namiotach ustawionych na polu
namiotowym wskazanym przez kwatermistrza lub w stodołach.
Noclegi w pomieszczeniach gospodarzy przeznaczone są przede
wszystkim dla osób starszych i matek z małymi dziećmi. Noclegi są
zawsze oddzielne dla sióstr i braci, przypominamy –
KOEDUKACJA JEST ZABRONIONA (nie dotyczy
małżonków).
Cisza nocna od godz. 22.00 do pobudki. Zachowanie ciszy nocnej
jest podstawowym obowiązkiem wynikającym z przykazania
miłości bliźniego. W duchu pokuty należy nastawić się na liczne
niewygody. Zabiegi higieniczne (mycie, toalety) w miejscach
wyznaczonych przez gospodarzy. Na teren noclegu nie wolno
wchodzić przed przybyciem grupy. Nie do przyjęcia jest
przebywanie poza grupami w trakcie marszu, jak i na noclegach.
Zabronione jest wcześniejsze rozbijanie namiotów przez
przybyciem Pielgrzymki i zajmowanie kwater. Na noclegach i
postojach obowiązuje zakaz kąpieli w rzekach, stawach i innych
zbiornikach wodnych i rozpalania ognisk.
GOŚCIE – odwiedzający pątników na trasie, jak i na miejscu
noclegu, są zobowiązani do przestrzegania regulaminu PPŁ.

WYŻYWIENIE – przez pierwsze dni pielgrzymki jesteśmy
podejmowani bardzo gościnnie posiłkami zarówno na
odpoczynkach, jak i noclegach. Od 5 sierpnia PPŁ towarzyszą
samochody z zaopatrzeniem, w których można nabyć codziennie
produkty (chleb, słodycze, napoje zimne i gorące itp). Na noclegach
Bracia Kierowcy przygotowują kawę. Staramy się upowszechniać
piękny zwyczaj dzielenia się z innymi. Za otrzymaną
bezinteresowną gościnność na trasie dziękujemy ze szczególną
wdzięcznością. Rezygnujemy ze spożywania lodów, gdyż są one
najczęstszą przyczyną groźnych zatruć. Na czas pielgrzymki, w
każdy piątek, ksiądz biskup udzielił wszystkim pielgrzymom
dyspensy; możemy spożywać pokarmy mięsne. Na ostatnie dni
pielgrzymki proszę zaopatrzyć się we własną żywność.
Każdy pątnik zabiera ze sobą różaniec, modlitewnik oraz
śpiewnik.
Uwaga: Nie wolno zabierać cennych rzeczy!
STRÓJ. Wyraża pokutny charakter pielgrzymki! Musi to być
strój wygodny i skromny (uwaga: nie nosimy wydekoltowanych
bluzek, koszulek na ramiączka, zbyt krótkich spodenek)!
SŁUŻBA MEDYCZNA udziela pomocy doraźnej na trasie i w
Punktach Medycznych
Dolegliwości zdrowotne pielgrzymi zgłaszają lekarzowi, siostrze
pielęgniarce lub sąsiadowi. W przypadku niedyspozycji fizycznej
można uzyskać przepustkę pisemną od lekarza na opuszczenie grupy
i indywidualne dotarcie do miejsca noclegu. Nie upoważnia to do
wcześniejszego rozbijania namiotu czy zajmowania kwater przed
przybyciem grupy przy samochodach bagażowych i nie bierzemy
bagażu.

O sposobie udzielania pomocy lekarskiej decyduje Lekarz
Pielgrzymki.
Na szlaku towarzyszy nam karetka do przewozu pielgrzymów z
chwilową niedyspozycją. W przypadku nagminnego korzystania
z karetki, pielgrzymom zalecany jest powrót do domu.

 


WSKAZANIA SŁUŻBY ZDROWIA
Każdy pątnik w czasie całej drogi zasadniczo korzysta z własnej
mini-apteczki, w skład której wchodzą:
- zasypka
- talk kosmetyczny
- spirytus salicylowy
- 3 bandaże elastyczne
- 4 bandaże zwykłe
- glucardiamid, krople żołądkowe
- indywidualne, stale używane lekarstwa.
Najbardziej potrzebne leki każdy pielgrzym ma przy sobie.
Na Punkt Medyczny przychodzimy ze swoimi medykamentami i
bandażami.
BAGAŻE – zabieramy ze sobą dwa bagaże: pierwszy –
podręczny, na każdy dzień (chlebak) z jedzeniem na cały dzień,
drugi (plecak, torba turystyczna do 20kg) – zdajemy na samochód
bagażowy.
Bagaż obieramy wieczorem i oddajemy rano, zawsze, za
okazaniem karty pielgrzyma! Bagaż (plecak, walizka, namiot,
śpiwór lub gruby koc) powinien być dobrze zabezpieczony przez
deszczem i zaopatrzony w wodoodporną wizytówkę, przypiętą na
widocznym miejscu

Na wizytówce należy napisać:
- Nr karty pielgrzyma
- Imię i nazwisko, adres, np.
177 – Jan Kowalski, Łomża,
ul. Złota 33/12

SAMOCHODY PRYWATNE NIE MOGĄ towarzyszyć
pielgrzymce
PORZĄDEK. Nie zaśmiecamy trasy, miejsc postojów i noclegów.
Na śmieci i odpadki będą przeznaczone specjalne pojemniki.
Pozostawiamy po sobie czystość i porządek. Zgniatamy puste
plastikowe butelki przed wyrzuceniem do kosza.
UDZIAŁ OSÓB NIEPEŁNOLETNICH w Pielgrzymce:
a) do lat 15 – w towarzystwie osoby dorosłej idącej w tej samej
grupie, która jest rodzicem lub opiekunem prawnym albo
osobą wyznaczoną przez nich;
b) w wieku 16-18 lat – na podstawie pisemnego zezwolenia
rodziców, które należy pozostawić w Sekretariacie
Pielgrzymki
O aktualnych sprawach nie objętych regulaminem decyduje
ks. Kierownik PPŁ
Wzory pozwoleń do udziału w PPŁ dla osób nieletnich
znajdują się na naszej stronie:
www.pielgrzymkalomzynska.org
UWAGA! Za nieprzestrzeganie regulaminu PPŁ, zaleceń
przewodników i służb pielgrzymkowych, a także za postawę
niezgodną z istotnymi celami i duchem Pielgrzymki przewiduje
się:

- upomnienie ustne
- upomnienie z wpisem do legitymacji
- wykluczenie z grona pielgrzymów, z podaniem nazwiska do
wiadomości pątników oraz ks. Proboszcza
Pielgrzymie! Życzymy Ci, abyś nie tylko szczęśliwie dotarł na
Jasną Górę Zwycięstwa, ale też tego, by głębokie
doświadczenia pomogły Ci pięknie żyć, rozwijać swoje
człowieczeństwo i chrześcijaństwo. Obyś też potrafił podczas
drogi prawidłowo odczytać swoje życiowe powołanie i odnalazł
własne Miejsce w budowaniu Królestwa Bożego
UWAGA! Pielgrzymi są ubezpieczeni w wymiarze
podstawowym.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W ŁOMŻY ZALECA:
Przygotowania przed pielgrzymką:
1. Jeśli leczysz się z powodu przewlekłych schorzeń (padaczka,
astma, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby serca,
przewodu pokarmowego itp.) skonsultuj się ze swoim
lekarzem, przedstaw specyfikę pielgrzymki (marsz
kilkanaście kilometrów dziennie, odmienny sposób żywienia
i wypoczynku) i zapytaj, czy w twoim przypadku możesz w
niej uczestniczyć. Po uzyskaniu zgody przygotuj stosowną
ilość leków, które zażywasz systematycznie i nie zapomnij
zabrać ich z domu!!! – kupowanie leków po drodze może
być kłopotliwe.
2. Zgłoś się na badanie kontrolne do stomatologa.

3. Zadbaj o kondycję fizyczną na3-4 tygodnie przed
pielgrzymką, maszeruj codziennie około godziny.
4. Zadbaj o swoje stopy – wylecz odciski, pęknięcia na piętach.
Pedicure możesz zrobić najpóźniej tydzień przed
pielgrzymką.
Przygotuj odpowiednie obuwie, ubranie i akcesoria:
1. Obuwie:
 Wygodne, wcześniej używane, luźne na tyle, aby
zmieściły się skarpety – grubsza i cienka bawełniana;
 Obuwie zapasowe
2. Ubranie:
 Bielizna (majtki) bawełniana, najlepiej bez ozdób –
koronki, wstawki itp. Powodują podczas marszu
bolesne otarcia;
 Bluzki luźne, przewiewne, zakrywające ramiona w
celu uniknięcia oparzeń;
 Nakrycie głowy – czapka lub chustka (koniecznie);
 Peleryna od deszczu, kurtka, ciepły sweter lub polar;
 Spodnie, luźne, spódnice lekkie, przewiewne.
3. Akcesoria:
 Legitymacja szkolna, dowód osobisty lub inny
dowód tożsamości;
 Plecak mały na bagaż podręczny – TORBA NA
RAMIĘ JEST NIEWYGODNA I POWODUJE
NIERÓWNOMIERNE OBCIĄŻENIE STAWÓW;
 Okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem UV, spray
odstraszający kleszcze i komary;
 Podstawowe materiały opatrunkowe (bandaż
elastyczny, talk, spirytus salicylowy itp.);
 Latarka, scyzoryk, KUBEK, SZTUĆCE itp.;

W drodze:
1. Powiadom lekarza pielgrzymki o:
 Schorzeniach przewlekłych i stosowanych lekach;
 Zaobserwowanych objawach chorobowych (u siebie lub
innych uczestników) takich jak: skurczowe bóle brzucha,
gwałtowne wymioty, silna biegunka, podwyższona
temperatura – są to prawdopodobnie objawy zatrucia
pokarmowego.
2. Pij wodę BUTEKOWANĄ, niegazowaną, w ostateczności
przegotowaną z pewnego źródła.
3. Używaj tylko własnych naczyń i sztućców starannie
umytych pod bieżącą wodą.
4. Myj ręce przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety. W
przypadku braku wody należy wykorzystać chusteczki ze
środkiem dezynfekującym.
5. Nie jedz lodów, ciast (szczególnie kremowych). Wyrobów
garmażeryjnych, nie mytych owoców.
6. Zabierz ze sobą produkty spożywcze opakowane trwale
(konserwy) o małej pojemności, wystarczającej na jeden
posiłek. Otwarte konserwy przetrzymane w warunkach
otoczenia (temp. + 18ºC) następnego dnia nie nadają się do
spożycia!!!
7. Nie siadaj bezpośrednio na trawie! Podczas wieczornej
toalety przeprowadź samokontrolę skóry, aby wykluczyć
obecność kleszczy (są nosicielami bardzo groźnych chorób –
boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu).

bottom of page