top of page

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Łomżyńska
2. Dane kontaktowe administratora:
18-400 Łomża, ul. Sadowa 3, tel. 86 473 46 11; kuria@diecezja.lomza.pl, Godziny przyjęć: 8.30 - 13.00,
3. Cel przetwarzania danych: dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji Pieszej Pielgrzymki z Łomży na Jasną Górę w roku bieżącym,
4. Kategorie odbiorców danych: Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: ubezpieczyciel wystawiający polisę ubezpieczenia grupowego uczestników Pielgrzymki oraz organy uprawnione na mocy przepisów szczególnych (policja, prokuratura, sąd)
5. Okres przechowywania danych. Pana/Pani dane osobowe (imiona nazwisko, adres, nazwa parafii, numer pesel, zawód) będą przechowywane przez okres do 90 dni po zakończeniu Pielgrzymki. Po tym okresie skasowane. Pana/Pani wizerunek uwieczniony na zdjęcia i filmach pielgrzymkowych przechowywany będzie na komputerach i serwerze, bezterminowo. W każdym czasie Pa Pan/Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jakim jest wizerunek, co poskutkuje usunięciem treści zawierających Pani Pana dane osobowe w okresie 30 dni od wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw wymaga formy pisemnej lub formy elektronicznej z podpisem bezpiecznym, powinien być wniesiony do administratora i zawierać szczegółowy opis treści, wobec których wyraża Pan/pani sprzeciw, z podaniem linków do poszczególnych plików zawierających Pana/Pani dane osobowe, a w przypadku filmów, również czas w którym pojawia się Pana/Pani wizerunek.
6. Pana/Pani prawa: ma Pan/Pani prawo wglądu w treść swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo przenoszenia danych osobowych innemu administratorowi wskazanemu przez Pana/Panią oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

bottom of page