top of page

1. Zapisy na 40. PPŁ poprzez stronę internetową pielgrzymki:
www.pielgrzymkalomzynska.org lub w Sekretariacie Pielgrzymki na
trasie. Zapisy elektroniczne ruszają od 1 lipca 2024r.
2. Zapisanie się na PPŁ jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz
zgodą na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych.
3. Przy zapisach, uiszczamy wpisowe w wysokości 300 zł na pokrycie
kosztów pielgrzymki (lekarstw, transportu, środków technicznych,
medialnych, napraw, kosztów nagłośnienia i sanitariatów, opłatę za
bagaż).
Służby porządkowe, medyczne, muzyczne uiszczają opłatę w wysokości
150 zł.
Dzieci do lat 10 bezpłatnie
Rodzina niezależnie od liczby osób (tylko rodzice-dzieci, dziadkowie-
wnuki) 500 zł. (Nie dotyczy rodzeństwa ciotecznego i kuzynów).
4. Opłata wpisowa na pielgrzymkę może być uiszczona drogą elektroniczną
na konto „Stowarzyszenia Piesza Pielgrzymka”
Stowarzyszenie Piesza Pielgrzymka Łomżyńska
ul. Dworna 25, 18-400 Łomża
PEKAO S.A. nr 36 1240 1532 1111 0010 8358 0692
w treści przelewu wpisujemy: wpisowe 40 PPŁ oraz imię i nazwisko
Można także uiścić wpisowe w Sekretariacie Pielgrzymki na trasie
5. Kartę pielgrzyma oraz znaczek i śpiewnik odbieramy w Sekretariacie
Pielgrzymki na trasie.
6. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w pielgrzymce
a) do lat 15 – w towarzystwie osoby dorosłej idącej w pielgrzymce, która
jest rodzicem lub opiekunem prawnym
b) w wieku 16-18 lat – na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców lub
opiekunów, które należy pozostawić w Sekretariacie Pielgrzymki.
7. Warunkiem uczestnictwa w pielgrzymce jest zapisanie się na
pielgrzymkę, uiszczenie wpisowego oraz posiadanie znaczka i karty
pielgrzyma.

bottom of page