top of page

1 sierpnia – 1 dzień pielgrzymki

 

 

Maryjo dla wielu z nas dzisiejszy dzień jest początkiem pielgrzymowania. Chcemy Ciebie zaprosić do naszej wędrówki. Pomóż nam dobrze przeżyć
i wykorzystać ten czas. Pielgrzymka jest bardzo dobrym czasem poznawania siebie, mierzenia się ze swoimi słabościami, szukania odpowiedzi na nurtujące pytania. Jesteśmy przekonani, że jeśli Tobie zawierzymy ten czas, to pomożesz nam stawać się lepszymi ludźmi. Wiemy jak bardzo nas kochasz, to przecież z miłości do każdego z nas przyjęłaś plan przygotowany przez Boga. Pomóż nam odnajdywać wolę Boga w codzienności.

Maryjo, Królowo różańca świętego - módl się za nami

 

 

 

2 sierpnia – 2 dzień pielgrzymki

 

Twoje ziemskie życie Maryjo upłynęło w ukryciu. Twoja pokora była tak głęboka, że najsilniejszym i nieustannym dążeniem było ukrywanie się przed samą sobą i przed wszelkim stworzeniem, abyś tylko Bogu była znaną (por. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP n.2). Maryjo dzisiaj rozważamy tajemnice chwalebne. W tej części różańca rozmyślamy przede wszystkim o Zmartwychwstaniu Twojego Syna. Jezus pokonuje śmierć i szatana. Jezus zwyciężył, to wykonało się, ten zły został pokonany, On złamał śmierci moc. Jezus jest Panem. To również dzięki Twojej postawie całkowitego oddania się Bogu te wydarzenia mogły mieć miejsce. W pokorze przyjęłaś zbawczy plan Boga, stając się pokorną służebnicą. Ucz nas dzisiaj takiego przebywania
z naszym Stwórcą, abyśmy w swoim życiu wypełniali Jego wolę, ucz nas pokory.

Święta Maryjo, módl się za nami

 

 

 

3 sierpnia – 3 dzień pielgrzymki

 

Z Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do NMP, n.44: Tylko Maryja znalazła łaskę u Boga bez pomocy innej ludzkiej istoty. Wszyscy, którzy po Maryi znaleźli łaskę u Boga, znaleźli ją jedynie przez Maryję i tylko przez Nią znajdą ją ci, którzy jeszcze przyjdą. Maryja była pełna łaski, kiedy pozdrowił Ją Archanioł Gabriel; została przepełniona obfitością łask, kiedy Duch Święty na Nią zstąpił i w sposób tajemniczy Ją osłonił. [...] Najwyższy uczynił Maryję jedyną Skarbnicą swoich bogactw i jedyną Szafarką łask, aby według swojej woli uszlachetniała, podnosiła i wzbogacała ludzi; aby wprowadzała, kogo zechce, na wąską drogę wiodącą do nieba; aby przeprowadzała, kogo zechce, mimo wszelkich przeszkód, przez ciasną bramę życia [...]. Jezus jest zawsze i wszędzie owocem i Synem Maryi, a Maryja jest wszędzie prawdziwym drzewem, które nosi owoc żywota, i prawdziwą Matką, która rodzi Jezusa Chrystusa.

Nasza kochana Mamo pragniemy z sercem przepełnionym wdzięcznością zanosić do Jezusa za Twoim pośrednictwem wszystkie nasze prośby.

Panno łaskawa, mód się za nami.

 

 

4 sierpnia – 4 dzień pielgrzymki

 

W naszych rozważaniach pielgrzymkowych nie może zabraknąć refleksji nad tajemnicami bolesnymi. Wydawać by się mogło, że wydarzenia zawarte w tych tajemnicach świadczą o wielkiej porażce Jezusa, i wielu wówczas tak myślało. Gdyby w połowie drogi powiedział, że już nie da rady tak dłużej, to byłaby straszliwa porażka, ale On z miłości do każdego z nas, mimo wielkiego cierpienia, do końca wypełnił obietnicę daną Ojcu...Maryjo, Ty cały czas towarzyszyłaś Jezusowi w wielkim cierpieniu. Proszę, bądź zawsze przy nas, szczególnie, gdy jest tak bardzo ciężko. Dzisiaj czwarty dzień pielgrzymowania, wielu z nas doświadczyło już kryzysu w tym wędrowaniu, przyjdź nasza kochana Mamo i zaopiekuj się nami.

Wspomożenie wiernych - módl się za nami.

 

 

5 sierpnia – 5 dzień pielgrzymki

 

Każda sobota jest dniem w sposób szczególny poświęconym Tobie Maryjo. Dzisiaj chcemy przyzwać twego wstawiennictwa we wszystkich intencjach, które zanosimy do Boga, a także przepraszać za wszystkie grzechy przez nas popełnione. Wiele z nich popełniamy, bo skupiamy się na samych sobie. Naucz nas wsłuchiwać się w głos Stwórcy. Dzisiaj chyba każdy z nas ma w mniejszym lub większym stopniu problem ze słuchaniem drugiej osoby. Bardziej skupiamy się na tym co my chcemy innym przekazać, coraz więcej czasu spędzamy na realizowaniu własnych potrzeb, nie zważając na pragnienia drugiego człowieka. Twoja postawa, którą rozważamy w tajemnicach radosnych, uczy nas jak należy słuchać głosu Boga. Siostra Faustyna tak mówi
o Tobie: Maryja, ma mistrzyni, która mnie poucza zawsze, jak żyć dla Boga. Rozpromienia się duch mój w Twojej cichości i pokorze, o Maryjo. (Dz 620). Maryjo naucz mnie żyć dla Boga.

Ucieczko grzesznych - mód się za nami.

 

 

6 sierpnia – 6 dzień pielgrzymki

 

Maryjo dzisiaj Jezus zabiera swoich uczniów na górę Tabor, by tam ukazać swoje boskie oblicze. Na tej górze uczniowie otrzymują polecenie, by słuchali Jezusa. Ty też wskazywałaś na swego Syna, by słuchać co ma każdemu z nas do powiedzenia: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Każdy z nas niezależnie od aktualnej sytuacji życiowej, obranej drogi - niezależnie od tego czy czujemy się szczęśliwi i spełnieni, lub też odwrotnie, odrzuceni
i zrozpaczeni - wzywany jest nieustannie do nawrócenia. Droga nawrócenia jest konieczna, by kiedyś ujrzeć Boga taki jaki jest, bez włożonego wysiłku
i wymagania od siebie, nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć. Maryjo chcemy dzisiaj polecać Tobie wszystkie osoby, które nie radzą sobie w życiu. Prosimy Ciebie, pomóż im odnaleźć właściwą drogę.

Królowo Apostołów - módl się za nami.

 

7 sierpnia – 7 dzień pielgrzymki

 

W czasie naszego pielgrzymowania chcemy Maryjo uczyć się modlitwy różańcowej. Jest ona cudownym darem, z którego możemy czerpać skarby łask. Chcemy się jej uczyć przede wszystkim przez rozważanie tajemnic z życia Twojego i Jezusa. Pragniemy w tej modlitwie rozmawiać z Tobą o wszystkich sprawach z naszego życia. Otaczaj nas swoją matczyną opieką w naszej wędrówce. Droga którą przemierzamy jest o wiele łatwiejsza i przynosi większe owoce, gdy prosimy o Twoje wstawiennictwo, wielu z nas tego doświadczyło. Dzisiaj rozważając tajemnice radosne chcemy uwielbiać Boga za to, że dał nam Ciebie.

Królowo Pokoju, módl się za nami.

 

8 sierpnia – 8 dzień pielgrzymki

 

Czasem wydaje się nam, że nasza modlitwa nie wydaje owoców, zauważamy, że nic zupełnie się nie dzieje w konkretnej sprawie, w której się modlimy. W takich chwilach ważne jest by nie zwątpić, by walczyć o każdą sekundę modlitwy. Maryjo, otwieraj nasze serca na dar prawdziwej, szczerej, zanoszonej z miłością do Boga modlitwy. Ucz nas tak się modlić jak Ty się modliłaś, rozważać te tajemnice, jak Ty rozważałaś wszystkie sprawy w swoim sercu. Dzisiaj tak jak w każdy wtorek rozmyślamy nad tajemnicami bolesnymi, chcemy szczególnie tą naszą modlitwę ofiarować za wszystkich wątpiących
w sens modlitwy.

Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.

9 sierpnia – 9 dzień pielgrzymki

 

Jedną z tajemnic, którą dzisiaj rozważamy jest Wniebowzięcie. Ta tajemnica pomaga nam spojrzeć na odchodzenie z tego świata z zupełnie innej perspektywy. Zawarcie faktu Wniebowzięcia w częściach chwalebnych różańca św. ukazuje nam szczęśliwe zakończenie ziemskiego życia. Pielgrzymka jest dobrym momentem do tego, by pomyśleć jak wykorzystuje dany mi czas tutaj na ziemi. Twoje życie Maryjo, wypełnienie woli Ojca i miłość jaką masz do każdego z nas pokazuje w jakim kierunku powinniśmy iść. Pragnienie spotkania Boga twarzą w twarz nie musi napawać nas lękiem, jeśli tak jak Ty będziemy ludźmi zawierzenia. Pomóż mi dzisiaj Maryjo spojrzeć na moje życie
z miłością, bym staną w prawdzie przed Bogiem i samym sobą, bym zobaczył w jakim kierunku zmierzam. Ten kto na prawdę kocha i chce być kochanym nigdy nie zazna śmierci. Śmierć nie jest końcem, ale początkiem lepszego życia.

Królowo wniebowzięta - mód się za nami.

10 sierpnia – 10 dzień pielgrzymki

 

"Święci wnikliwie studiowali życie Jezusa Chrystusa. Rozważali Jego cnoty i cierpienie i tym sposobem doszli do doskonałości chrześcijańskiej."
św. Ludwik Maria Grignion de Monfort. Te słowa św. Ludwika dobrze odzwierciedlają życie dzisiejszego patrona św. Wawrzyńca, diakona
i męczennika. Jest on przykładem człowieka, który nie przeceniał swojego życia na tym świecie. Oddał je posłudze ubogim. Nawet torturowany nie wyrzekł się Chrystusa. Jego postawa była owocem całkowitego zjednoczenia we wszystkim z Jezusem.

Maryjo przemierzamy tę drogę, by w sercu każdego z nas również zrodziło się pragnienie zjednoczenia się z Chrystusem. Jesteśmy świadomi,
że do wielkich rzeczy dochodzi się przez codzienność. Twój Syn nas uczy,
że kto w małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej wierny będzie. Prosimy Cię, pomóż nam podtrzymywać w sercu te pragnienie.

Wspomożenie wiernych ,módl się za nami

 

11 sierpnia – 11 dzień pielgrzymki

 

W naszej wędrówce dzisiaj szczególnie rozważamy mękę naszego Zbawiciela. Jezus swoim życiem, szczególnie męką i śmiercią pokazuje jak bardzo kocha każdego z nas. Przed swoją męką zapewnił, że będzie z nami aż do skończenia świata. Czy wierzysz w to? Gdy przechodzisz swoją drogę krzyżową, pomyśl o tych słowach, które są wciąż aktualne. Maryjo, ucz mnie dzisiaj wrażliwości na obecność Jezusa w moim życiu. Pragnę też z Tobą mierzyć się z wszystkimi przeciwnościami i trudnościami. Wierzę, że też jesteś nieustannie obecna w moim życiu, tak jak byłaś w przy swoim Synu, aż do samego końca drogi krzyżowej.

Ucieczko grzesznych, mód się za nami.

 

 

12 sierpnia – 12 dzień pielgrzymki

 

Św. Ludwik Maria Grignion de Monfort mówi, że "dla Boga ważna jest nie tyle długość, ile żarliwość modlitwy. Jedno Zdrowaś Maryjo odmówione
z zaangażowaniem ma większe zasługi niż sto pięćdziesiąt odmówionych byle jak. Prawie wszyscy katolicy odmawiają Różaniec, jedną tajemnicę albo przynajmniej kilka dziesiątków.

Maryjo, w naszym pielgrzymowaniu chcemy też się mierzyć z naszymi słabościami i grzechami, a tak właściwie to pragniemy je przedstawiać Twojemu Synowi. Chcemy dzisiaj Maryjo podziękować za to, że jesteś nieustannie z nami i nam towarzyszysz w tej trudnej wędrówce.

Uzdrowienie chorych, módl się za nami.

13 sierpnia – 13 dzień pielgrzymki

 

Coś się kończy, coś się zaczyna. Dobiega końca nasze tegoroczne wędrowanie. Maryjo, nasza kochana Mamo chcemy Ci dziękować za ten dar pielgrzymowania. Zawierzamy w tym momencie wszystkie nasze pielgrzymkowe intencje, zawierzamy nasze rodziny, nasz kraj. Z wszystkich stron naszej Ojczyzny zmierzają pielgrzymi na Jasną Górę, gdzie w swojej pokorze królujesz nad naszym Narodem. Wysłuchaj wszystkich naszych intencji i zanieś je do Swego Syna. Pragniemy Tobie powiedzieć, że w naszej codzienności będziemy chcieli wypełniać to czego tutaj się nauczyliśmy
i doświadczyliśmy przemierzając drogę razem z Tobą.

Królowo Polski, módl się za nami

bottom of page