top of page
Zapisz się na 38. PPŁ

Warunkiem zapisania się na Pieszą Pielgrzymkę Łomżyńską jest uzyskanie zgody rodzica/prawnego opiekuna oraz przebywanie pod opieką osoby pełnoletniej przez cały czas trwania pielgrzymki

Dziękujemy! Wszystie pozostałe informacje otrzymasz na swojego maila

bottom of page