Zapisz się na 38. PPŁ

Dziękujemy! Wszystie pozostałe informacje otrzymasz na swojego maila

Warunkiem zapisania się na Pieszą Pielgrzymkę Łomżyńską jest uzyskanie zgody rodzica/prawnego opiekuna