top of page

Wpisowe jest przeznaczone pokrycie kosztów pielgrzymki (lekarstw, transportu, środków technicznych, medialnych, napraw, kosztów nagłośnienia i sanitariatów, opłatę za bagaż). To niezbędne, aby pielgrzymka mogła wyruszyć

Wpisowe dla jednej osoby wynosi 200 zł

Porządkowi, muzyczni oraz służby medyczne płacą 50 zł 

Wykonaj opłatę wpisową drogą elektroniczną na konto: 

Stowarzyszenie Piesza Pielgrzymka Łomżyńska
ul. Dworna 25, 18-400 Łomża
PEKAO S.A. nr 36 1240 1532 1111 0010 8358 0692
w treści przelewu wpisz: wpisowe 38 PPŁ oraz imię i nazwisko 

Jeżeli nie masz możliwości wykonania przelewu, opłatę wpisową można dokonać w sekretariacie pielgrzymki na trasie

bottom of page